Σχετικά με μένα

Για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες των πελατών του, επεκτάθηκε, εκσυγχρονίστηκε και εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις χωρίς να αλλάξει, όμως, τίποτα από την ποιότητα και την καθαρότητα των γεύσεών του και έχοντας πάντα σαν μοχλό κίνησής του την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.